Stageopdracht: Afdeling Onderzoek & Advies

Ben je geïnteresseerd in mensenrechten en vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie ervaring op te doen? Het College voor de Rechten van de Mens biedt een interessante stage waarbij je midden in de maatschappelijke en politieke discussie staat.

De organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-Verdrag handicap. 

De organisatie hecht veel waarde aan diversiteit, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

Vacature voor een stagiair bij de afdeling Onderzoek & Advies

Bij de afdeling Onderzoek & Advies kun je stage lopen voor een periode van minimaal 4 en maximaal 6 maanden. Als stagiair werk je mee aan een van de projecten van het College. Dit kunnen werkzaamheden zijn ten behoeve van een van de strategische agendapunten of een van de andere projecten. Het kan daarbij gaan om het uitvoeren van juridische of sociaalwetenschappelijke onderzoeken en het verrichten van andere taken binnen het project. De precieze werkzaamheden worden in overleg vastgesteld. Studenten die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden in zijn algemeenheid, worden uitgenodigd hun CV en motivatie om bij het College stage te lopen te sturen. Studenten die een eigen idee hebben voor een onderzoek dat binnen de lopende projecten valt, worden uitgenodigd om, naast hun CV en motivatie, hun voorstel in te dienen.

De werkzaamheden

  • Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een van de projecten van het College.
  • Het uitvoeren van andere taken binnen een project, zoals het deelnemen aan projectoverleggen en het bijhouden van ontwikkelingen die van belang zijn voor het project.

Profiel

Je hebt affiniteit met de bescherming en bevordering van internationale mensenrechtenstandaarden in Nederland. Je bent in staat om gestructureerd en secuur onderzoek te doen. Je hebt ervaring met het samenvatten en analyseren van complexe informatie. Verder heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, kun je helder schrijven, kun je goed plannen en omgaan met deadlines. Je kunt goed samenwerken met anderen.

Praktisch

  • Aantal uren in de week: 32-40
  • Duur: minimaal 4 en maximaal 6 maanden
  • Start: 1 februari 2019
  • Relevante opleidingen: rechten of andere disciplines, mits voldoende kennis van mensenrechten.
  • Niveau: WO (master)

Solliciteren voor de stageplaats van 1 februari 2019 kan tot en met 16 december 2018.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 januari 2019. We ontvangen jouw CV en motivatie (en eventueel voorstel voor een project) graag via sollicitatie@mensenrechten.nl   

Mocht je nog verdere vragen hebben dan kan je ons uiteraard mailen of bellen via 030-8883888.Onderwerpen