Vier vrouwen ongelijk beloond door Limburgse zorgketen

19 april 2012 - Laatste update 27 januari 2016

De Limburgse zorgketen Stichting Orbis Medisch en Zorgconcern discrimineert vier vrouwen door hen minder te betalen dan hun mannelijke collega voor hetzelfde werk. Dit oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De vrouwen krijgen ieder minimaal 375 euro per maand minder dan hun mannelijke collega en legden de zaak voor aan de CGB.

Vier vrouwen ongelijk beloond door Limburgse zorgketen

Alle vijf de werknemers zijn in dezelfde periode aangenomen als capaciteitsplanner. Alleen de man is ingeschaald in een hogere salarisschaal. De stichting gaf aan dat de man coördinerende taken zou gaan vervullen, maar deze taken heeft hij nooit gekregen. Daardoor ontstond een verschil in salaris van tenminste 375 euro, terwijl alle vijf de werknemers hetzelfde werk deden. Door de man hoger in te schalen dan de vrouwen discrimineert de stichting.

Ongelijke beloning nog steeds actueel

Al jaren staat het onderwerp 'ongelijke beloning' op de agenda, maar er verandert weinig. Het is in Nederland wettelijk verboden om in salaris een verschil te maken naar sekse. Toch verdienen vrouwen nog steeds tussen de 5% en 9% minder dan mannen, bij gelijkwaardig werk en evenveel ervaring. Het ongelijk belonen gebeurt vaak niet bewust. Juist daarom is het van belang om vrouwen en werkgevers ervan te doordringen dat er verandering nodig is.

Onderzoek in de ziekenhuissector

Afgelopen jaar heeft de CGB een onderzoek uitgebracht naar ongelijke beloning in de Nederlandse ziekenhuissector. Uit dit onderzoek blijkt dat het toepassen van min of meer willekeurige beloningsmaatstaven vaker voor vrouwen dan voor mannen nadelig uitpakt. Deze ongelijke beloning varieert gemiddeld van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.

De CGB heeft de methodiek die in het onderzoek heeft gebruikt verder doorontwikkeld en beschikbaar gesteld aan FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG). FWG kan hiermee onderzoek doen naar het beloningsbeleid van organisaties in de zorgsector.

Bekijk de samenvatting en het oordeel (2012-62)