Ook in Groningen spelen mensenrechten

26 januari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Groningen en mensenrechten: op het eerste gezicht lijken deze begrippen niets met elkaar te maken te hebben. Maar de aardbevingen als gevolg van de gaswinning raken de veilige leefomgeving van de bewoners. Mensenrechten bepalen dat juist een veilige leefomgeving gewaarborgd moet worden. Woensdag 28 januari a.s. houdt de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de Gaswinning in Groningen. En eind februari verschijnt het onderzoekrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ook in Groningen spelen mensenrechten

Mensenrechten

De staat moet de individuele burger effectief beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en rustig genot van het gezinsleven (artikel 8 EVRM). Bij de oplossingen voor de huidige problematiek moeten ook eigendomsrecht, zelfbeschikking, recht op werk en respect voor taal en cultuur een rol spelen. De definitieve oplossing van de problemen zal complex zijn, ook omdat de individuele situaties verschillen. Maar een voortvarende aanpak van de regering is noodzaak.

Lees ook de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de brief aan minister Kamp