Leerling met rekenstoornis krijgt geen goede formulekaart op het eindexamen wiskunde

15 mei 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen maandag 13 mei gingen de eindexamens van start. Een spannende periode voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Helemaal voor leerlingen met een beperking die een aanpassing nodig hebben. Krijgen zij deze aanpassing ook op het eindexamen? Vandaag oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen een leerling met een rekenstoornis (dyscalculie) discrimineert, omdat hij tijdens het eindexamen wiskunde niet de juiste formulekaart mag gebruiken.

Leerling met rekenstoornis krijgt geen goede formulekaart op het eindexamen wiskunde

De leerling gebruikt sinds de tweede klas vmbo formulekaarten bij wiskunde vanwege zijn rekenstoornis. De school vraagt het College voor Examens (CvE) toestemming om ook tijdens het eindexamen een formulekaart te gebruiken. Deze aanvraag weigert het CvE. Daarop doet de school opnieuw een aanvraag. Vervolgens staat het CvE een uitgeklede versie van de formulekaart toe. Maar deze kaart is niet helemaal geschikt voor de leerling.

Recht op een aanpassing

Leerlingen met een beperking hebben recht op een aanpassing voor de opleiding die zij volgen. Dit geldt ook voor het eindexamen. De school moet onderzoeken wat een geschikte aanpassing is. Het College voor de Rechten van de Mens ziet het dilemma van de school die zich gebonden acht aan het oordeel van het CvE, maar oordeelt dat het gebruik van formulekaarten bij het vak wiskunde een geschikte aanpassing is voor de leerling. Als de school deze aanpassing niet toestaat bij het eindexamen, discrimineert de school de leerling vanwege zijn beperking.

Maatwerk

De aandacht van Kamerleden, belangenorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens voor het onderwerp heeft er mede toe geleid dat het beleid rond formulekaarten is aangepast. Waar in het verleden formulekaarten nooit werden toegestaan, bekijkt het CvE nu iedere aanvraag en keurt deze wel of niet goed. Het College voor de Rechten van de Mens ziet dit als een positieve ontwikkeling, maar stelt vast dat in dit geval de door het CvE toegestane formulekaart te beperkt is.

Een aanpassing voor een leerling met een beperking vereist altijd maatwerk. Ook als het gaat om een aanpassing voor het eindexamen. Het College voor de Rechten van de Mens roept scholen en het College voor Examens dan ook op om samen tot een gepaste oplossing te komen voor de leerling waar het om gaat.

Lees het volledige oordeel (2013-61) en de samenvatting

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.