Kruidvat en Etos discrimineren Aziatische vrouw

13 maart 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Supermarkten en drogisten kampen met een tekort aan babyvoeding in de schappen. Oorzaak is de grote vraag vanuit China. Mede door de lucratieve handel die is ontstaan, waarbij handelaren babyvoeding opkopen, voelen winkeliers zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Vandaag doet het College uitspraak in twee zaken waarbij vrouwen vanwege hun Aziatische uiterlijk geen babymelkpoeder konden kopen, terwijl zij zich beiden hielden aan het maximaal aantal toegestane pakken babyvoeding. Het College oordeelt dat zowel een filiaal van Kruidvat als van Etos discrimineert.

Kruidvat en Etos discrimineren Aziatische vrouw

Kruidvat

Een vrouw van Chinese afkomst gaat naar een filiaal van Kruidvat om één pak babyvoeding te kopen. Kruidvat heeft de aankoop van babyvoeding beperkt tot maximaal één per klant. Volgens de vrouw weigerde de verkoopster haar het pak babyvoeding te verkopen. Volgens de vrouw zei de verkoopster “Wij verkopen niet aan jullie.” Toen zij vroeg wie de verkoopster bedoeld met “jullie”, antwoorde die: “Jullie, Aziatische mensen”. De vrouw had nog drie andere babyproducten in haar mandje die zij wel mocht kopen. Toen haar echtgenoot tien minuten later een pak babyvoeding ging kopen, kreeg hij dit wel zonder problemen mee. Het College oordeelt dat Kruidvat de vrouw discrimineert bij de verkoop van babyvoeding. Ook is haar klacht over discriminatie onzorgvuldig behandeld. Volgens Kruidvat herinneren de medewerkers zich het voorval niet. De suggestie van het bedrijf dat sprake is geweest van een misverstand, en dat de vrouw de toelichting op het verkoopbeleid onterecht heeft opgevat als discriminatie, is volgens het College niet aannemelijk.

Lees het oordeel en de samenvatting

Etos

Een vrouw van Thaise afkomst bezoekt een filiaal van Etos om één pak babyvoeding te kopen. Etos heeft de aankoop van babyvoeding beperkt tot maximaal twee per klant. Een verkoopster weigerde dit aan de vrouw te verkopen met de woorden “We verkopen niet aan jou, dit kunnen we u niet meegeven”, of woorden van gelijke strekking. Haar echtgenoot heeft telefonisch geklaagd. Vervolgens heeft hij de discriminatieklacht aan het hoofdkantoor van Etos voorgelegd. Het College oordeelt dat Etos de vrouw discrimineert bij de verkoop van babyvoeding. Ook is haar klacht over discriminatie onzorgvuldig behandeld. Volgens Etos is de verkoopster er ten onrechte van uitgegaan dat de vrouw in die week al meerdere keren babyvoeding had gekocht. Etos geeft aan dat het haar medewerkers heeft geïnstrueerd extra alert te zijn op handelaren.

Lees het oordeel en de samenvatting

Maatregelen

Het College heeft begrip voor de problemen die supermarkten en drogisten ervaren bij de verkoop van babyvoeding en het streven om voldoende babyvoeding beschikbaar te hebben voor klanten in de winkel. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat winkeliers maatregelen nemen om zo de schaarste te lijf te gaan. Maar als zij maatregelen nemen dan moeten die voor iedereen gelden ongeacht iemands afkomst. Iemand uitsluiten vanwege een Aziatisch uiterlijk is verboden. Eerder riep het College supermarkten en drogisten al op te voorkomen dat hun filialen de verkoop van producten weigeren aan klanten vanwege hun uiterlijk.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.