Dank voor uw inbreng!

30 januari 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens biedt jaarlijks een overzicht van de mensenrechtensituatie in Nederland. De Jaarlijkse Rapportage over 2013 verschijnt in het voorjaar van 2014 en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten in 2013.

Dank voor uw inbreng!

Begin december 2013 deed het College een beroep op u. Wat was volgens u een belangrijke ontwikkeling op het gebied van mensenrechten in Nederland in 2013? U kon uw input tot en met 9 januari 2014 aan het College doorgeven via een online consultatieformulier op onze website.

Via deze internetconsultatie ontving het College reacties van bijna 40 organisaties en individuen, met in totaal ruim 90 signalen over mensenrechtenkwesties die in 2013 aan de orde zijn geweest. De reacties kwamen van zowel non-gouvernementele organisaties en adviesorganen als van belangenbehartigers en individuen.

De inbreng is een waardevolle aanvulling op het werk van het College en wordt meegenomen in het proces van totstandkoming van de Jaarlijkse Rapportage over 2013.