Afgewezen vanwege het tijdstip waarop je vertelt dat je zwanger bent?

13 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Wanneer vertel je je toekomstige werkgever dat je zwanger bent? Die vraag is best precair, blijkt uit zittingen bij het College voor de Rechten van de Mens. Geregeld komt het voor dat een werkgever een zwangere sollicitant afwijst vanwege het moment waarop de zwangerschap wordt gemeld. Hierbij doet de werkgever een beroep op schending van zijn vertrouwen.

Afgewezen vanwege het tijdstip waarop je vertelt dat je zwanger bent?

Zo solliciteerde een zwangere vrouw bij uitgeverij NDC Mediagroep B.V. naar de functie van manager. Aan het einde van het zesde gesprek vertelde zij de directeur dat ze zwanger is, waarna ze werd afwezen voor de functie. De directeur vond dat de vrouw zijn vertrouwen had geschaad door pas aan het einde van het gesprek, waarin de planning aan de orde is, te vertellen dat ze zwanger is.

Het College van de Rechten van de Mens oordeelt dat er sprake was van verboden discriminatie op grond van geslacht. Zwangere sollicitanten zijn niet verplicht om in of aan het einde van hun sollicitatieprocedure hun toekomstig werkgever te informeren over hun zwangerschap. Een werkgever die een vrouw afwijst in een sollicitatieprocedure vanwege het moment van mededeling van de zwangerschap handelt in strijd met de wet.

Lees de samenvatting en het oordeel 2014-135

Zie ook de oordelen 2013-169 en 2014-33 van het College.

Meer informatie over zwanger en werk