Campagnebeeld met tekst Wie wordt mensenrechtenmens 2019 en op een blok met portretten van verschillende mensen met daarop de tekst: Iedereen kan het worden

MensenrechtenMens 2019

We hebben het goed in Nederland. Toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en willen wij ondersteunen.

Wij kennen daarom op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, de titel MensenrechtenMens toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Dit jaar staat de prijs in het teken van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Uitreiking op 10 december

Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten en maken we de MensenrechtenMens 2019 bekend. Op die dag werd 71 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.

Wat krijgt de winnaar?

De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om meer bekendheid te geven aan hun initiatieven en hun netwerk te vergroten.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Een deskundige jury selecteert uit alle aanmeldingen maximaal drie genomineerden voor de titel MensenrechtenMens 2019. Hierbij stellen zij de volgende vragen:

 1. In hoeverre is het initiatief bijzonder en/of onderscheidend?

 2. Maakt het initiatief verschil?

 3. Heeft het initiatief oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen?

 4. In hoeverre vergroot het initiatief de bewustwording van de problematiek bij beleidsmakers en het brede publiek?

 5. Inspireert het initiatief tot navolging?

  Wie zijn de juryleden?

  De juryleden voor de toekenning van de titel MensenrechtenMens 2019 zijn:

  • Adriana van Dooijeweert - voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nicola Jägers - lid van het College voor de Rechten van de Mens
  • Mardjan Seighali - directeur-bestuurder van Stichting Vluchtelingen-Studenten UAF en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nenita la Rose - voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad
  • Aleid van den Brink - expert bij de Raad van Europa in GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)

  Waarom deze mensenrechtenprijs?

  In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

  Waarom geweld tegen vrouwen?

  Iedereen heeft het recht om vrij van geweld en discriminatie te leven. Steeds weer blijkt dat vrouwen buitenproportioneel vaak te maken hebben met geweld. Dat kan gaan om seksueel, lichamelijk of psychisch geweld. Thuis, op straat of online. Door een (ex-)partner, familielid of onbekende. Dit heeft ernstige gevolgen, zowel voor de vrouwen die het treft, als voor de samenleving als geheel. Dat vraagt om een stevige aanpak van het probleem en de oorzaken ervan.

  Contact

  Heb je een vraag over jouw inzending of wil je meer weten over de MensenrechtenMens 2019 stuur ons dan een bericht.

  Winnaar 2018

  Deel bericht

  Onderwerpen