Mensen in park

Mensenrechten van mensen met een beperking

Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de openbare ruimte en websites, het recht op onderwijs, ergens kunnen werken en zelfstandig wonen. 

  • 93% van de gemeentelijke websites is ontoegankelijk 
  • Slechts 71% van de leerlingen met een beperking gaat naar een reguliere basisschool
  • 55% van de mensen met een beperking heeft geen betaald werk
  • Eén op de tien personen met een beperking woont in een instelling

De mensenrechten van mensen met een beperking is een thema waar het College zich op focust. Wij zijn namelijk toezichthouder op het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt. 

Sfeerbeeld van een blinde man die met blindengeleidehond loopt door het park

VN-verdrag handicap

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

 

Lees meer over VN-verdrag handicap
Sfeerbeeld illustratie van man met rolstoel die via loopplank de bus in rijdt

Toegankelijkheid

Als je een beperking hebt loop je er regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Bij het opstellen van informatie wordt ook vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de teksten voor hen te moeilijk zijn. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn is informatie niet altijd toegankelijk. 

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van juffrouw met meisje die een blinde geleide stok in haar hand heeft

Onderwijs

Discriminatie op basis van handicap komt in het onderwijs nog steeds voor. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen niet toelaten. Er vallen studenten uit omdat hun opleiding niet zorgt voor aanpassingen. Ook komt het voor dat scholieren met een beperking een lager studieadvies krijgen dan medescholieren zonder beperking, terwijl zij dezelfde schoolresultaten hebben.

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van vrouw in een rolstoel achter een bureau met computer

Werk

Als je een beperking hebt is het in Nederland lastig om een baan te vinden of te houden. Soms is er sprake van discriminatie. Soms hebben werkgevers vooroordelen over mensen met een beperking. Ze denken dat zij minder productief zijn of een hoger ziekteverzuim hebben. Of gaan ze ervan uit dat iemand met een beperking bepaalde werkzaamheden niet kan uitoefenen. 

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van man die voor zijn eigen huis staat

Zelfstandig wonen

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De staat moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking van dit recht gebruik kunnen maken.

Lees meer