Mensenrechten bij de gemeente

Sfeerbeeld van gemeenteambtenaren aan het werk

Als bestuurder of ambtenaar sta je dicht bij de inwoners van je gemeente. Je houdt je iedere dag bezig met onderwerpen die hen direct raken. Deze onderwerpen, zoals zorg, opvang, onderwijs en participatie hebben bijna allemaal met mensenrechten te maken. Bij het maken en toepassen van het gemeentelijk beleid houd je hier rekening mee, want elke gemeente is verantwoordelijk voor het beschermen en bevorderen van de mensenrechten van haar inwoners. Maar om welke zaken gaat het precies?

Goede voorzieningen

Elke gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn om mensenrechten te realiseren. Het gaat dan om zaken zoals onderwijs, armoedebestrijding en huiselijk geweld. En instellingen zoals scholen, daklozenopvang, opvang bij huiselijk geweld of de 24-uursopvang. Dit soort voorzieningen moeten niet alleen aanwezig zijn in een gemeente, ze moeten ook goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat gemeenten hun inwoners betrekken bij het maken van het beleid. Zodat ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de voorzieningen en dienstverlening in hun gemeente. 

Gemeentelijk beleid voor iedereen

Als ambtenaar houd je bij het maken van beleid rekening met de verschillende achtergronden, culturen en leeftijden van inwoners. Maar ook met de verschillende behoeften van vrouwen en mannen, ouderen, jongeren en mensen met een beperking. De voorzieningen van een gemeente moeten hier goed bij aansluiten. Is het sociaal wijkteam bijvoorbeeld in staat om te werken met de verschillende bewoners binnen een wijk? Weet het buurtteam welke ondersteuning een groep nodig heeft? Belangrijk is dat alle inwoners op een goede en juiste manier worden geholpen, zonder discriminatie. 

Voor iedereen toegankelijk

Iedereen moet gebruik kunnen maken van voorzieningen. Ook de meest kwetsbare mensen. Gebouwen en openbare ruimten moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Bovendien moet elke inwoner informatie over voorzieningen en diensten in een gemeente kunnen zoeken en ontvangen. Ook moeten voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn. 

Mensenrechten geven houvast

Mensenrechten kunnen je houvast geven. Bijvoorbeeld als je bezig bent om gemeentelijk beleid te maken. Of als je nadenkt over hoe je dit beleid wilt uitvoeren. Mensenrechten kunnen ook helpen bij het maken van praktische keuzes. Ze kunnen moeilijke afwegingen helpen vergemakkelijken. Bovendien gaat het om juridische normen, die duidelijk maken dat mensen dragers zijn van verschillende rechten die verplichtingen meebrengen voor de gemeente. Het is de taak van elke gemeente om de mensenrechten van haar inwoners zo goed mogelijk te beschermen en te bevorderen. Lees welke mensenrechten allemaal kunnen spelen binnen een gemeente.

Sfeerbeeld van twee ambtenaren die in een raadszaal aan het overleggen zijn bij de tekst mensenrechten binnen de gemeente

Mensenrechten binnen de gemeente

In welke situaties kunnen ambtenaren te maken krijgen met mensenrechten? En welke mensenrechten zijn dit?

Voorbeelden van mensenrechten

Nagaan of jouw beleid voldoet

Het College biedt je een aantal concrete handvatten om erachter te komen of jouw beleid voldoet aan de mensenrechten. Zo hebben wij het zogeheten BAKT-kader ontwikkeld. BAKT staat voor beschikbaarheid, aanvaardbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Ook op andere manieren proberen we gemeenten te helpen bij het toepassen en het bevorderen van mensenrechten in hun beleid. Het is één van onze strategische thema’s.

Wil je meer informatie over BAKT? Of wil je weten hoe we je nog meer kunnen helpen? Bel ons op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur op (030) 888 38 88 of stuur een e-mail naar info@mensenrechten.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?