Jos Dute - collegelid

Portretfoto van collegelid Jos Dute

“Gezond zijn is heel belangrijk, een goede gezondheidszorg is daarvoor essentieel. Gelukkig hebben we die ook in Nederland. Maar of je gezond bent of niet, wordt nu vooral bepaald door je opleiding, inkomen, gezond gedrag, omgeving, arbeidsomstandigheden en ga zo maar door. Op die terreinen is nog een enorme gezondheidswinst te boeken, daar richten we ons op als College. Een integrale gezondheidsaanpak is onze boodschap en die draag ik graag uit.”

Jos is, behalve lid van het College voor de Rechten van de Mens, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle, de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor Noord-Brabant en Limburg, de toetsingscommissie verstrekking doodoorzaken CBS en het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Verder is hij lid van de Advisory Board van Legal Studies en redactielid van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het European Journal of Health Law.

Je kunt Jos benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van zijn specialisaties: 

Lokaal beleid (Mantelzorg, Huiselijk geweld, Jeugdpsychiatrie, Armoede); CRPD (zorg); Lichamelijke integriteit; Sociale rechten (Gezondheid); Ouderen.  

Mail mij