Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website mensenrechten.nl van het College voor de Rechten van de Mens.

Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Het College behoudt zicht het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beƫindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel het College zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt het College geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van het College, heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar het College garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Het College geeft geen garantie met betrekking to de beveiliging van deze website. Hoewel het College redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van het College. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door het College worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Het College aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?