Sfeerbeeld mensen op bankje en IJscoman langs de weg

Als werkgever

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers gelijk te behandelen. Je mag geen onderscheid maken op basis van kenmerken die niet relevant zijn, zoals huidskleur, afkomst of seksuele voorkeur. Welke regels in Nederland precies gelden, hoe je omgaat met het werven van personeel, gelijke lonen en diversiteit in de organisatie, vind je op deze pagina.

Sfeerbeeld van studenten die zitten te wachten

Trainingen voor werkgevers

Het College biedt werkgevers trainingen over onder andere onbewuste vooroordelen en mensenrechten.

Bekijk welke training jij wilt volgen
Sfeerbeeld illustratie van staande vrouw met daarnaast een profiel van een man en een vrouw

Medewerkers werven

Heb je als werkgever een vacature? Dan zoek je hiervoor de beste kandidaat. Bij je zoektocht moet je kandidaten gelijk behandelen. Je mag geen onderscheid maken op basis van kenmerken die niet relevant zijn, zoals huidskleur, leeftijd, geloof of seksuele voorkeur. Welke regels in Nederland gelden staat in de gelijkebehandelingswetgeving. Soms kun je met bijvoorbeeld eisen op het gebied van taal, kleding, uiterlijk, leeftijd en gedrag bepaalde groepen (indirect) benadelen. En kan er sprake zijn van discriminatie.

Lees meer
Sfeerbeeld van illustratie met vrouw met twee stapels met munten in haar handen met daarop een man aan de ene kant en een vrouw aan de andere kant

Gelijk belonen

Als werkgever ben je verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. Dat betekent dat werknemers die hetzelfde werk doen hetzelfde loon moeten krijgen. Je mag dus geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders, mensen met en zonder beperking of tijdelijke en vaste werknemers. Ook bij bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of promotie mag je werknemers niet ongelijk behandelen. Maar zijn er situaties dat je een werknemer wel extra kunt belonen? En hoe zorg je ervoor dat je altijd een eerlijk beloningsbeleid creëert? 

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van vier poppetjes bestaande uit mannen en vrouwen met verschillende kleuren

Diversiteit

Veel werkgevers kiezen bewust voor verschillende soorten werknemers in hun organisatie. Daar zijn goede redenen voor. Als je personeelsbestand een afspiegeling is van de bevolking of van je klantenbestand, kun je je beter inleven in je klanten en ze dus beter helpen. Dat lukt vaak minder goed als je bijvoorbeeld alleen maar hoogopgeleide twintigers en dertigers in dienst hebt. Of voornamelijk mannen. Een divers personeelsbestand kan dus financiële voordelen opleveren. Daarnaast draag je met diversiteit op de werkvloer bij aan het verminderen van de maatschappelijke achterstand van groepen als vrouwen, ouderen en etnische minderheden. 

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van vergrootglas boven cv

Wat zegt de wet

Gelijke behandeling begint bij de selectie. Wijs je als werkgever mensen af voor een baan op basis van kenmerken die niet relevant zijn? Behandel je ze anders op de werkvloer? Of beloon je werknemers ongelijk voor dezelfde arbeid? Dan kan er sprake zijn van discriminatie. Dit gebeurt in Nederland nog vrij regelmatig, meestal onbewust. Om gelijke behandeling van werknemers te bevorderen, zijn er verschillende wetten gemaakt. 

Lees meer