Symposium: 'Gender Based Violence and Human Rights - International Perspectives'

vr. 8 dec - wo. 4 jul

Geweld tegen vrouwen is een van de meest voorkomende schendingen van fundamentele rechten van vrouwen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie maakt tenminste één op de drie vrouwen wereldwijd een ernstige vorm van fysiek en/of seksueel geweld mee. Maatschappelijke genderongelijkheid en normen die geweld tegen vrouwen legitimeren, houden het geweld in stand.

In de Istanbul Conventie van de Raad van Europa is vastgelegd dat de overheid de plicht heeft om vrouwen als burgers tegen dit geweld te beschermen en vooral om het geweld te voorkomen. Nederland moet in 2018 rapporteren in hoeverre het die plichten nakomt.

Op vrijdag 8 december vindt het symposium: 'Gender Based Violence and Human Rights: International Perspectives' te Amsterdam plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen (inter)nationale experts reflecteren op de vraag: in hoeverre beïnvloedt internationaal recht de binnenlandse implementatie op het gebied van juridische maatregelen en beleid met betrekking tot gendergerelateerd geweld? Het College geeft een inleiding.

Meer informatie: