Infograph 1 Infograph 2 Infograph 3

Krijg grip op gelijk loon

Salarisverschillen zijn van alle tijden. Dat beloningen verschillen is logisch als werkzaamheden anders zijn. Maar bij gelijke arbeid van gelijke kwaliteiten hebben we met elkaar afgesproken om gelijke lonen te hanteren. Wil jij als werkgever of als HR-adviseur een professioneel en transparant beloningsbeleid? Ontdek waar voor jouw organisatie de valkuilen liggen en waar het wel goed gaat!

Test hoe jij omgaat met lonen

Ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen ontstaan vaak zonder dat we daar erg in hebben. Ontdek hier in welke valkuilen jij mogelijk stapt:

Vraag |i| van |mi| Een sollicitant met een universitaire opleiding die binnen jouw organisatie solliciteert op een HBO-functie kan binnen de functieschaal hoger worden ingeschaald.
Vraag |i| van |mi| Bij de inschaling van een nieuwe medewerker vraagt jouw organisatie naar het laatst verdiende salaris.
Vraag |i| van |mi| Jouw organisatie geeft wel eens beloningen boven het maximum van de schaal, bijvoorbeeld als iemand een uitgebreider takenpakket krijgt.
Vraag |i| van |mi| Wanneer jouw organisatie moeite heeft om voor een bepaalde functie personeel te vinden, bied je een hogere salarisschaal aan om toch de juiste kandidaat aan te trekken.
Vraag |i| van |mi| Bij reorganisaties bied je de medewerkers graag de zekerheid dat ze hun oude salaris en inkomensperspectief meenemen naar hun nieuwe functie. Ook als zij een functie accepteren die lager is ingeschaald.
Bedankt! Bekijk hieronder je antwoorden.

Heb je een vraag over een van de punten, of een andere vraag over gelijk loon?

 

8 tips voor gelijke lonen

Het College voor de Rechten van de Mens helpt jouw organisatie graag grip te krijgen op gelijke lonen. Hier download je direct onze checklist met 8 tips. Deze ontvang je per e-mail.Deel bericht