Managementondersteuner

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen.

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen wiens stem anders niet wordt gehoord. Dit doet het College onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken.

De organisatie hecht er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die het College deelt . Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en (feeling) hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Als managementondersteuner verleen je ondersteuning aan de directeur en het management door:

 • Te fungeren als aanspreekpunt voor in- en externe relaties en instanties;
 • De agenda’s van de directeur en management te beheren, afspraken te maken en de eventuele stukken bij die afspraken te verzorgen. Je onderhoudt daartoe in- en externe contacten en stelt op basis van de daarvoor gemaakte werkafspraken prioriteiten bij het maken van afspraken;
 • Naar eigen inzicht, dan wel aan de hand van veelal onvolledige concepten, brieven en memo’s te concipiëren en daartoe (aanvullende) informatie te verzamelen en te bewerken;
 • De verslaglegging van diverse overlegvormen te verzorgen en de actielijsten te bewaken;
 • Zorg te dragen voor een adequate aanlevering van inkomende correspondentie (fysiek en digitaal) aan de directeur en afdelingshoofden en de voortgang te bewaken in de afdoening hiervan;
 • Adequate archivering van correspondentie en documenten;
 • Mede bewaken van jaarplanningscyclus.

Je fungeert als projectondersteuner door:

 • Organisatorische ondersteuning te bieden aan de projectleider(s);
 • Het coordineren en organiseren van de projectbijeenkomsten en de bijbehorende documenten up to date te houden;
 • Het bewaken van affhandelingsafspraken/-termijnen;
 • Het bieden van ondersteuning bij projectvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie op geldende werkafspraken;
 • Het creeren van inzicht in projectvoortgang op grond van verkregen informatie;
 • Te zorgen dat de relevante projectdossiers up to date zijn en blijven.

Je fungeert als achtervang van de college-ondersteuner/coördinator bij diens afwezigheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over enkele jaren relevante werkervaring in zowel secretariële- als projectondersteuning.
 •  Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse standaard kantoorapplicaties en automatiseringssystemen.
 • Je bent in staat overzicht te houden in planningen en kunt daarin prioriteiten stellen.
 • Je hebt het vermogen snel te kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen in een dynamische omgeving.
 • Je hebt een dienstverlenende houding en een hoge mate van collegialiteit.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 2214,01 en maximaal € 2885,71 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 7 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren).

Bijzonderheden

Deze functie is opgesteld voor 36 uur per week. Het betreft een proeftijd aanstelling voor de duur van maximaal 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, dan kun je contact opnemen met IJkje Clotscher, college-ondersteuner/coördinator. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Joyce van Dijk-Nieuwenbroek, P&O functionaris. Allen zijn bereikbaar op tel. 030 - 8883888.

Sollicitatiewijze

Digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot 9 maart 2018.