Profiel Domenica Ghidei

Vanaf oktober 2012 is Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast heeft zij de volgende nevenfuncties:

 • lid Raad van Advies ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat (vanaf 2012)
 • Executive Board member van Equinet (vanaf 2009)
 • lid Selectiecommissie rechterlijke macht (SRM) (vanaf 2006)
 • voorzitter van African Diaspora Policy Centre (ADPC) (vanaf 2006)
 • lid en mede-initiator van de Community Veranders (2005)
 • lid Club of the Hague on the Future of Refugees and Migration Policy (vanaf 2003)

Curriculum Vitae

Loopbaan

 • Oktober 2012 - heden: Collegelid van het College voor de Rechten van de Mens
 • 2005 - 2012: Commissielid van de Commissie Gelijke Behandeling
 • 2004 - 2005: juridische kwaliteitszorg medewerker stadsdeel Zeeburg, Amsterdam
 • 1999: rechter-plaatsvervanger sectie bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank
 • Amsterdam
 • 1989 - 1999: Instituut voor Transculturele Ontwikkeling (ISIS), te Utrecht, o.a. training en
 • consultancy
 • 1989: freelance trainer en consultant op gebied van transcultureel management, noord-
 • zuid verhoudingen, migratie en vluchtelingenvraagstukken
 • 1982 -1992: bezoldigd tolk Tigrinia-Nederlands (v.v.), Amharic-Nederlands (v.v.),
 • Italiaans-Nederlands (v.v.)

Opleiding

 • 1985 -1991: Nederlands Recht, privaatrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 1986 -1988: management training Instituut voor Transculturele Ontwikkeling (ISIS)