Campagnebeeld met tekst Wie wordt mensenrechtenmens 2019 en op een blok met portretten van verschillende mensen met daarop de tekst: Iedereen kan het worden

MensenrechtenMens 2019

We hebben het goed in Nederland. Toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en willen wij ondersteunen.

Wij kennen daarom op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, de titel MensenrechtenMens toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Dit jaar staat de prijs in het teken van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Wie wordt MensenrechtenMens 2019?

Ken of ben jij een persoon of organisatie die zich op een unieke en effectieve manier inzet voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen? Laat het ons weten en licht daarbij toe waarom deze persoon of organisatie de titel MensenrechtenMens 2019 verdient. Je kunt nog tot en met 1 november 2019 kandidaten voordragen via onderstaand formulier.

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
1000 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods jpg jpeg png mp4 mov.

afbeelding met tekst Iedereen kan het worden

Aanmelding

Na aanmelding ontvangt de opgegeven kandidaat een vragenlijst en mogelijkheid de aanmelding verder aan te vullen. De persoon of organisatie kan uiteraard indien gewenst afzien van deelname. Wij maken niet bekend wie de kandidaat heeft aangedragen. Het College gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees hierover meer in ons privacyreglement

 

Wie kan MensenrechtenMens worden?

Veel mensen en organisaties maken zich sterk voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Met hun inspanningen dragen zij bij aan een betere bescherming van mensenrechten in Nederland. Iedereen (persoon of organisatie) die zich op een bijzondere manier inzet voor dit thema kan worden opgegeven. Je mag ook jezelf of jouw eigen organisatie voordragen. Kortom: iedereen kan MensenrechtenMens worden.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Een deskundige jury selecteert uit alle aanmeldingen maximaal drie genomineerden voor de titel MensenrechtenMens 2019. Hierbij stellen zij de volgende vragen:

 1. In hoeverre is het initiatief bijzonder en/of onderscheidend?

 2. Maakt het initiatief verschil?

 3. Heeft het initiatief oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen?

 4. In hoeverre vergroot het initiatief de bewustwording van de problematiek bij beleidsmakers en het brede publiek?

 5. Inspireert het initiatief tot navolging?

  Waarom deze mensenrechtenprijs?

  In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

  Waarom geweld tegen vrouwen?

  Iedereen heeft het recht om vrij van geweld en discriminatie te leven. Steeds weer blijkt dat vrouwen buitenproportioneel vaak te maken hebben met geweld. Dat kan gaan om seksueel, lichamelijk of psychisch geweld. Thuis, op straat of online. Door een (ex-)partner, familielid of onbekende. Dit heeft ernstige gevolgen, zowel voor de vrouwen die het treft, als voor de samenleving als geheel. Dat vraagt om een stevige aanpak van het probleem en de oorzaken ervan.

  Uitreiking op 10 december

  Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten en maken we de MensenrechtenMens 2019 bekend. Op die dag werd 71 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.

  Wat krijgt de winnaar?

  De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om meer bekendheid te geven aan hun initiatieven en hun netwerk te vergroten.

  Wie zijn de juryleden?

  De juryleden voor de toekenning van de titel MensenrechtenMens 2019 zijn:

  • Adriana van Dooijeweert - voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nicola Jägers - lid van het College voor de Rechten van de Mens
  • Mardjan Seighali - directeur-bestuurder van Stichting Vluchtelingen-Studenten UAF en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nenita la Rose - voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad
  • Aleid van den Brink - expert bij de Raad van Europa in GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)

  Contact

  Heb je een vraag over jouw inzending of wil je meer weten over de MensenrechtenMens 2019 stuur ons dan een bericht.

  Deel bericht

  Onderwerpen