Communicatieadviseur (detachering)

De organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen. Als onafhankelijk toezichthouder zet het College zich ervoor in om de bewustwording van mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen wiens stem anders niet wordt gehoord. Dit doet het College door middel van voorlichting, onderzoek, advies en uitspraken in discriminatiezaken. Het College hecht veel waarde aan het zijn van een divers samengestelde organisatie. Dit betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen op het gebied van maatschappelijke/culturele/levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Het College stimuleert zijn medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

Communicatie en externe betrekking

Het team communicatie en externe betrekkingen is verantwoordelijk voor de externe communicatie, het relatiemanagement en het bewaken van de positioneringsdoelstellingen. Daarnaast werkt het team intensief aan de zichtbaarheid van het College. Team communicatie en externe betrekkingen is onderdeel van de afdeling Onderzoek en Advies. Deze afdeling houdt op hoofdlijnen zicht op ontwikkelingen binnen het gehele mensenrechtenveld. Er dient snel te worden ingespeeld op externe ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk om (snel) onderzoek te doen op het gebied van de mensenrechten. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin mensen in Nederland in staat zijn hun mensenrechten te genieten in het leven van alledag. Door dit onderzoek wordt duidelijk waar Nederland staat in termen van internationale en nationale mensenrechtenverplichtingen.

De werkzaamheden

Als adviseur werk je veelal in multidisciplinair verband en lever je een belangrijke bijdrage aan de externe communicatie van het College. Daarbij werkt je nauw samen met inhoudelijk deskundigen. Als adviseur:

 • signaleer je relevante trends en issues op het werkgebied van het College voor de Rechten van de Mens en beoordeel je deze op relevantie;
 • geef je gevraagd en ongevraagd communicatieadvies en adviseer je over de inzet van communicatiemiddelen;
 • bewaak je samen met het team de eenduidigheid in communicatie en het imago van de organisatie;
 • ontwikkel je diverse publicaties en voorlichtingsmateriaal, zoals de Jaarlijkse Rapportage, brochures, campagnes en artikelen;
 • verzorg je de redactie en inzet van diverse media, zoals nieuwsbrieven, de website en social media.

Wat zoeken wij?

Het College zoekt een enthousiaste allround communicatieadviseur met ervaring in een vergelijkbare functie. De kandidaat is iemand die:

 • energiek is en denkt in kansen en oplossingen;
 • een pro-actieve en ondernemende houding heeft;
 • een goede inschatting kan maken van het krachtenveld rondom een mensenrechteninstituut;
 • gevoel heeft voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • weet hoe een organisatie haar producten in de markt kan zetten;
 • weet hoe je doelgroepen kunt vinden en hoe je ze vervolgens effectief benadert;
 • communicatieactiviteiten projectmatig kan aansturen;
 • kennis en ervaring heeft met digitale en sociale media en mogelijkheden ziet om deze in te zetten voor het College.

Verder ben je een teamplayer met hands-on mentaliteit, initiatiefrijk, flexibel, kun je goed werken onder tijdsdruk en beschik je over uitstekende communicatie vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Bijzonderheden

Het betreft een detachering voor 6 maanden die start in oktober. Detachering houdt in dat je in dienst blijft bij je huidige werkgever. Deze functie kan niet worden ingevuld op interimbasis of via een inlener. De functie is opengesteld voor 32-36 uur per week en tijdelijk ingeschaald in min. Schaal 9 (BBRA) en max. schaal 11 (BBRA). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marysha Molthoff via telefoonnummer 030 - 8883888. Reageren kan via sollicitatie@mensenrechten.nl.