Bent u gediscrimineerd?

Dit is wat u kunt doen:

Discriminatie melden

Als u zich gediscrimineerd voelt of u vindt dat uw mensenrechten niet nageleefd worden, dan kunt u dat melden bij het College. Als u wilt, neemt het College na een melding contact met u op. Maar u kunt er ook voor kiezen anoniem te blijven.

  • Anonieme melding mogelijk
  • Via telefoon of e-mail

Een oordeel over discriminatie aanvragen

Het College doet uitspraak in zaken over discriminatie. Via deze button kunt u het College om een oordeel vragen. Als het College uw zaak in behandeling neemt, dan:

  • Start er een onderzoek (let op: de andere partij ontvangt een kopie van uw klacht)
  • Vindt er een zitting plaats bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht
  • Krijgt u een uitspraak