18 oktober Zitting: Klacht over handicap / chronische ziekte

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht

Zie locatie op Google Maps

Zet in mijn agenda

Een man met autisme loopt vanuit zijn opleiding stage bij een computerwinkel. De man stelt dat zijn stagebedrijf niet voldoende doeltreffende aanpassingen heeft gedaan en zijn stageovereenkomst onterecht heeft beëindigd. Het stagebedrijf stelt herhaaldelijk te hebben gevraagd wat de man nodig had, zodat het beter met hem ging, maar dat de man daarop niet concreet antwoord had.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? 

Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl.

Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal is bereikt, kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen.

Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.