23 augustus Zitting: Klacht over geslacht

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht

Zie locatie op Google Maps

Zet in mijn agenda

Een vrouw klaagt over zwangerschapsdiscriminatie doordat haar tijdelijke contract niet is verlengd en omdat er discussie ontstond over de uitbetaling van haar laatste loon en transitievergoeding. De werkgever stelt dat het niet-verlengen van het contract te maken heeft met bedrijfseconomische redenen en niets met de zwangerschap van doen heeft gehad, en dat het loon inmiddels is uitbetaald, zodat deze kwestie is afgerond.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? 

Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl.

Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal is bereikt, kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen.

Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.