Zittingsagenda

24mrt2017

Zitting 24 maart – Klacht over onderscheid op grond van taal

Een man is door een bedrijf afgewezen voor een baan. Daarbij is gezegd dat Nederlands als moedertaal verplicht is.

lees verder
24mrt2017

Zitting 24 maart – Klacht over onderscheid op grond van taal

Een man heeft gesolliciteerd als freelance vertaler. De werkgever heeft de man afgewezen omdat hij niet voldoet aan de eis dat Nederlands zijn moedertaal is. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
28mrt2017

Zitting 28 maart – Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat een fysiotherapiepraktijk haar arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd omdat ze zwanger was. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
30mrt2017

Zitting 30 maart – Klacht over leeftijd

Een gemeente vraagt in een vacature naar jonge medewerkers in de leeftijd tot en met 25 jaar. Een antidiscriminatievoorziening vraagt het College te beoordelen of dit in strijd is met de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
4apr2017

Zitting 4 april – Klacht over afkomst

Een woningvereniging laat al sinds vele jaren geen nieuwe leden meer toe. Alleen kinderen van leden kunnen nog wel lid worden. De woningvereniging vraagt om een oordeel over de vraag of met dit beleid voor het kindlidmaatschap onderscheid op grond van afkomst wordt gemaakt, nu hierdoor mogelijk personen met een migrantenachtergrond worden uitgeslotenOp zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder