Agenda

29mei2017

Presentatie rapport tijdens 61ste sessie van het CESCR

Op maandag 29 mei wordt de 61ste sessie van het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) geopend. Op deze dag wordt onder andere het rapport van de Nederlandse overheid gepresenteerd. Later in de week, van donderdag 1 juni tot en met vrijdag 2 juni, wordt het rapport tijdens een zitting besproken.

lees verder
29mei2017

Presentatie tijdens expertmeeting over discriminatie van de Anne Frank Stiching

Elk jaar organiseert de Anne Frank Stichting een expertmeeting over onderzoek naar discriminatie. Tijdens de meeting op maandag 29 maart zal het College een workshop geven. Hierin worden voorbeelden gegeven van klachten en oordelen die het College heeft behandeld.

lees verder
1t/m2jun2017

Zitting Nederlands rapport tijdens 61ste sessie van het CESCR

Op maandag 29 mei wordt de 61ste sessie van het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) geopend. Op deze dag wordt onder andere het rapport van de Nederlandse overheid gepresenteerd. Later in de week, van donderdag 1 juni tot en met vrijdag 2 juni, wordt het rapport tijdens een zitting besproken.

lees verder
1jun2017

College aanwezig bij bijeenkomst 'Access to Justice'

Op donderdag 1 juni organiseren de Vereniging Vrouw en Recht (VVR) en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de toegang voor vrouwen tot het recht. De aanleiding van de bijeenkomst is de Algemene Aanbeveling 33, Access to Justice, van het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW). Het College zal deze bijeenkomst bijwonen.

lees verder
2jun2017

College volgt workshop van de Raad van Europa

Op vrijdag 2 juni organiseert de Raad van Europa een workshop over het opstellen en naleven van een strategisch plan voor alle nationale mensenrechten instituten in Europa. In een strategisch plan staan de doelen van een organisatie vastgelegd voor een bepaalde looptijd vastgelegd.

lees verder