Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

lees verder

Monitor Discriminatiezaken 2017

lees verder

Jaarverslag 2017

lees verder

Advies Written Contribution University of Women of Europe Unequal Pay in the Netherlands

lees verder

Brief aan Tweede Kamer met reactie van College op Emancipatienota 2018-2021

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over het verzameloverleg kindermishandeling, geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en slachtoffers loverboys op 4 april 2018

lees verder

Advies Internetconsultatie voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

lees verder

Brief aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over internetconsultatie voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

lees verder

Routebeschrijving College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Wmo, Mantelzorg, Maatschappelijke opvang en Hulpmiddelenbeleid

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP