Publicaties

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit digitale toegankelijkheid overheid

lees verder

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens op het 'Advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein'

lees verder

Analyse Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Meldingen Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan drs. T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer inzake plenair debat regeerakkoord

lees verder

Brief aan recensie- en reserveringswebsites voor horeca in het kader van de Week van de Toegankelijkheid

lees verder

Brief aan de demissionair minister van BZK over de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking

lees verder

Annual Status Report 2016

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over dwangmaatregelen en de inzet van de politie in de GGZ

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP