Publicaties

Brief aan Eerste Kamer over het Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

lees verder

Brief aan Nederlandse Europarlementariërs over de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn

lees verder

Brief aan de informateur - Punten nieuw regeerakkoord

lees verder

Brief aan de demissionair minister van BZK - Meldpunt toegankelijkheid verkiezingen 15 maart 2017

lees verder

Brief aan de informateur - Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

lees verder

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

lees verder

Oproep politieke partijen toegankelijk verkiezingsprogramma

lees verder

Brief aan Tweede Kamercommissie voor IenM notaoverleg uitvoeringsregelgeving omgevingswet

lees verder

Brief aan Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsmarktdiscriminatie

lees verder

Brief aan de voorzitter Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties TK Sociaal minimum

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP