Publicaties

Reactie van College internetconsultatie Besluit zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg

lees verder

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens op het 'Advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein'

lees verder

Wetgevingsadvies gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding voor het recht op toegang tot de rechter

lees verder

Brief aan Minister Blok over modernisering Wetboek van Strafvordering (boek 1 en 2)

lees verder

Wetgevingsadvies van het College over de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

lees verder

Netherlands Institute for Human Rights Written Contribution ESCR

lees verder

Advies internetconsulatie conceptwetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand

lees verder

Brief aan de minister van BZK over internetconsultatie conceptwetsvoorstel Generieke digitale infrastructuur

lees verder

Advies aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over burgerschapsonderwijs en mensenrechten

lees verder

Advies over observatiemaatregel zoals voorgesteld in de tweede nota van wijziging voorstel Wet verplichte ggz

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP