Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Connexxion Taxi Services B.V. discrimineerde niet door een aanpassing te weigeren voor een chauffeur met diabetes. Het College is niet bevoegd om te oordelen over de weigering de man als hersteld te melden bij het UWV.

Oordeelnummer 2017-96
26-07-2017
lees verder

Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente discrimineerde niet door de herplaatsing te beëindigen van een docent Duits en Engels met astma en een verminderde hoorfunctie. Ook geen sprake van intimidatie.

Oordeelnummer 2017-79
27-06-2017
lees verder

Geen discriminatie door Mood for Magazines B.V. door de onderhandelingen over een beëindigingsregeling met een zwangere werknemer te stoppen. De vrouw kan niet aantonen dat Mood for Magazines B.V. haar discrimineerde door haar vanwege haar zwangerschap niet te laten re-integreren en met de kosten van haar leaseauto.

Oordeelnummer 2015-66
05-06-2015
Geslacht
lees verder

Het UWV bemiddelde niet bij de proefplaatsing van een werkzoekende. Daarom is de WGBH/CZ niet van toepassing en is het College voor de Rechten van de Mens niet bevoegd om te oordelen.

Oordeelnummer 2015-62
29-05-2015
lees verder

Een vrouw kan niet aantonen dat Insulcon B.V. haar discrimineerde door haar verzoek om na haar bevalling minder te gaan werken, af te wijzen.

Oordeelnummer 2014-175
29-12-2014
Geslacht
lees verder

College van Burgemeester en Wethouders van Groningen discrimineert niet op grond van handicap door het dienstverband van een vrouw met een algemeen automatiseringsprobleem te gaan beëindigen. De vrouw toont niet aan dat het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen haar discrimineert op grond van handicap bij de re-integratie.

Oordeelnummer 2014-136
11-11-2014
lees verder

Niet gebleken is dat Art. 1 Midden Nederland een werkneemster bij de arbeidsvoorwaarden of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft gediscrimineerd op grond van handicap/chronische ziekte of ras. Klachtbehandeling was niet onzorgvuldig. Wel strijd met het verbod op victimisatie.

Oordeelnummer 2014-84
22-07-2014
lees verder

Aluminium & Chemie B.V. maakt jegens man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt bij re-integratie in eigen functie van operator. Wel verboden onderscheid bij zijn plaatsing in functie van magazijnmedewerker. Geen verboden onderscheid bij (voorgenomen) beëindiging.

Oordeelnummer 2013-127
10-10-2013
lees verder

Niet is gebleken dat Bentley Systems Europe B.V. onderscheid maakt op grond van ras of godsdienst in de zin van discriminatoire bejegening. Ook is niet gebleken dat onderscheid is gemaakt bij de re-integratie. Wel onderscheid omdat een klacht over discriminatie niet zorgvuldig is behandeld.

Oordeelnummer 2013-85
08-07-2013
Godsdienst, Ras
lees verder

Stichting Fontys heeft geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt door een docent die een vorm van autisme heeft, te ontslaan, bij de re-integratie van de docent en bij de arbeidsomstandigheden, waaronder ook de weigering doeltreffende aanpassingen te verrichten.

Oordeelnummer 2013-47
15-04-2013
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd