Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde discrimineerde niet door een man te vertellen dat hij meelevend kerklid moet zijn om in aanmerking te komen voor de functie van docent. Het is niet gebleken dat de stichting de man discrimineerde door op het sollicitatieformulier te vragen naar zijn burgerlijke staat, nationaliteit en Burger Servicenummer.

Oordeelnummer 2015-115
20-10-2015
lees verder

Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co discrimineert gescheiden vader niet bij de informatievoorziening over zijn dochter en door hem niet toe te laten tijdens de familieweek.

Oordeelnummer 2015-99
03-09-2015
lees verder

Stichting AOC De Groene Welle maakt wel leeftijdsonderscheid door een man pas toe te laten tot een opleiding als hij een tweede intakegesprek komt voeren, maar dit is niet verboden. Niet is gebleken dat zijn burgerlijke staat een rol speelde bij de toelating.

Oordeelnummer 2014-150
02-12-2014
lees verder

Woningbouwvereniging De Key maakt verboden onderscheid op grond van burgerlijke staat door van eenpersoonshuishoudens een hogere huurprijs te vragen dan van tweepersoonshuishoudens voor dezelfde huurwoning.

Oordeelnummer 2013-48
16-04-2013
lees verder

Cat Palace vraagt in een personeelsadvertentie voor een productiemedewerker alleen reacties van mensen zonder uitkering en maakt daarmee verboden onderscheid op grond van ras en handicap/chronische ziekte.

Oordeelnummer 2013-33
15-03-2013
lees verder

Niet is gebleken dat Bios Personenvervoer B.V. onderscheid maakt op grond van burgerlijke staat jegens een getrouwde vrouw bij het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Oordeelnummer 2013-18
21-02-2013
lees verder

Minister van Defensie weigert een militair vrij te stellen van de kosten van legering, geeft hem geen tegemoetkoming in de kosten van voeding en weigert zijn tegemoetkoming in de reiskosten te verhogen naar vier maal per vier weken. Verboden onderscheid op grond van burgerlijke staat.

Oordeelnummer 2012-170
13-11-2012
lees verder

ING Bank N.V. maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat door bij de aanvraag van een creditcard de financiële gegevens van de partner op te vragen.

Oordeelnummer 2012-114
22-06-2012
lees verder

Amsterdamsche Cooperatieve vereeniging ‘Samenwerking’, die woningen verhuurt,’ maakt verboden onderscheid op grond van burgerlijke staat door alleen gehuwde en geregistreerd partners van leden als nieuw lid aan te nemen, en door in haar inkomenstoets voor een huurwoning uitsluitend het inkomen van gehuwden of geregistreerde partners mee te tellen.

Oordeelnummer 2012-41
01-03-2012
lees verder

ANWB Reizen maakt door een bepaalde reis slechts voor twee of meer personen aan te bieden, geen onderscheid op grond van burgerlijke staat .

Oordeelnummer 2011-111
15-07-2011
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd