Oordelen

Prestige Vocal Groups VOF (Popkoor Prestige) discrimineerde een vrouw met een linkszijdige verlamming door haar af te wijzen als koorlid.

Oordeelnummer 2017-99
01-08-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw wil deelnemen aan een popkoor van Prestige Vocal Groups VOF en stuurt hen een e-mail hierover. In de e-mail schrijft de vrouw dat zij niet weet of zij geschikt is om aan het koor deel te nemen vanwege haar verlamming en vraagt zij of de zaal rolstoeltoegankelijk is. Na het volgen van een proefles ontvangt zij een reactie op haar e-mail. Prestige Vocal Groups VOF schrijft dat de vrouw geen koorlid kan worden.

 Beoordeling

In de wet gelijke behandeling voor mensen met een beperking, de WGBH/CZ, is bepaald dat het niet is toegestaan om onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte te maken bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent dat een aanbieder van diensten, zoals een organisatie die popkoren in stand houdt, moet zorgen voor een doeltreffende aanpassing. Hierbij gaat het om een aanpassing, die het voor iemand met een beperking mogelijk maakt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Het is aan een persoon met een beperking om aan te geven dat hij of zij hier behoefte aan heeft. Het College is van oordeel dat de inhoud van de e-mail die de vrouw heeft gestuurd te kwalificeren is als een verzoek om een doeltreffende aanpassing te verrichten. Vervolgens heeft Prestige Vocal Groups VOF de vrouw op voorhand afgewezen, zonder enig onderzoek te hebben gedaan naar mogelijkheden om de vrouw met haar handicap te laten deelnemen aan het koor. Zij is hier ook niet over met de vrouw in gesprek gegaan, terwijl zij dit normaal gesproken wel zou doen bij mensen met een beperking. Hiermee discrimineerde Prestige Vocal Groups VOF de vrouw op grond van haar handicap.

Oordeel

Prestige Vocal Groups VOF (Popkoor Prestige) heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: