Oordelen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) discrimineert niet door bij de brandweertraplooptest één norm te gebruiken ongeacht het geslacht en/of leeftijd.

Oordeelnummer 2017-97
28-07-2017
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

VGGM is een hulpverleningsorganisatie voor de brandweer. Het brandweerpersoneel ondergaat jaarlijks een medisch onderzoek. Onderdeel van dit onderzoek is een brandweertraplooptest. Hiervoor moeten 100 traptreden worden beklommen binnen twee minuten, waarbij een last wordt meegedragen van 42 kilo. Een 53 jarige brandweermedewerkster volbrengt de brandweertraplooptest niet. Zij vindt dat VGGM haar discrimineert door één en dezelfde norm te gebruiken voor mannen en vrouwen, alsook voor jongeren en ouderen. VGGM zegt dat geen sprake is van discriminatie. De test is zwaar maar ook vrouwen en ouderen kunnen die halen. Het gaat om een minimumnorm die nodig is om de veiligheid van slachtoffers, collega’s en omgeving te garanderen.

Beoordeling

VGGM hanteert één norm bij de brandweertraplooptest zodat er geen sprake is van direct onderscheid op grond van geslacht of leeftijd. Door één norm toe te passen wordt de 53-jarige vrouw wel bijzonder getroffen. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat mannen en jongeren de test vaker dan wel sneller volbrengen dan vrouwen en ouderen. Daarmee is sprake van indirect onderscheid op grond van geslacht en leeftijd. Dit is niet verboden als hiervoor een goede reden is (objectieve rechtvaardiging). Volgens het College is die er. VGGM streeft een belangrijk doel na: het garanderen van de veiligheid. De vrouw vindt de fietsconditietest, die eerder werd toegepast, beter om het doel te bereiken. De brandweertraplooptest sluit echter beter aan op het werk van de brandweermedewerker. De vrouw vindt dat een gedifferentieerde normering mogelijk is omdat het om teamwork gaat. VGGM maakt duidelijk dat het om een minimumnorm gaat en dat een lagere norm afbreuk doet aan de veiligheid. Iedereen moet volledig op elkaar kunnen terugvallen. Dat defensie en de politie hun norm wel differentiëren op grond van geslacht en leeftijd, doet hieraan niet af. Een vergelijking van de werkzaamheden gaat niet zo maar op. Daarom oordeelt het College dat het indirecte onderscheid niet verboden is.

Oordeel

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht of leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: