Oordelen

Connexxion Taxi Services B.V. discrimineerde niet door een aanpassing te weigeren voor een chauffeur met diabetes. Het College is niet bevoegd om te oordelen over de weigering de man als hersteld te melden bij het UWV.

Oordeelnummer 2017-96
26-07-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man met diabetes werkte als chauffeur vraagafhankelijk vervoer bij Connexxion Taxi Services B.V. Hij werkte in onregelmatige diensten op alle dagen van de week. Hij werd arbeidsongeschikt als gevolg van diabetes. De bedrijfsarts vond dat de man alleen nog maar in regelmatige dagdienst kon werken. Connexxion Taxi Services B.V. liet de man re-integreren in regelmatige dagdienst. Na een jaar vroeg de man Connexxion om een aanpassing in de vorm van het aangepaste rooster waarin hij werkte. Ook vroeg de man om hem als hersteld te melden bij het UWV omdat hij al een jaar aangepast werk deed. Connexxion wees deze verzoeken af. Volgens Connexxion is de man met de gevraagde aanpassing nog steeds niet in staat om zijn werk als chauffeur vraagafhankelijk vervoer uit te oefenen. Hij kan immers niet in onregelmatige diensten op alle dagen van de week rijden. En, dat is een essentieel onderdeel van de functie, aldus Connexxion. Ook kan Connexxion hem daarom niet als hersteld melden bij het UWV.

Beoordeling

Een aanpassing is doeltreffend als deze geschikt en noodzakelijk is om de beperkingen vanwege een handicap of chronische ziekte weg te nemen bij het verrichten van de wezenlijke functie-eisen. Het College is van oordeel dat het verrichten van onregelmatige diensten een essentieel onderdeel is van de functie. De aanpassing die Connexxion de man in het re-integratietraject bood, komt erop neer dat hij geen onregelmatige diensten meer hoefde te rijden. Dit is geen doeltreffende aanpassing als bedoeld in de WGBH/CZ. Connexxion discrimineerde dan ook niet door de man deze aanpassing te weigeren. Het College is niet bevoegd om te beoordelen of Connexxion voldeed aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Het College kan alleen nagaan of Connexxion de man in het re-integratietraject discrimineerde. Hersteld melding bij het UWV valt hier niet onder. Het College is daarom niet bevoegd om hier een oordeel over te geven.

Oordeel

Het College spreekt als oordeel uit dat:

•        Connexxion Taxi Services B.V. jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt bij de weigering een doeltreffende aanpassing te verrichten;

•        hij niet bevoegd is om een oordeel te geven over de vraag of Connexxion Taxi Services B.V. jegens de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door hem niet als hersteld te melden bij het UWV.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: