Oordelen

Synthus Openbaar Vervoer B.V. discrimineerde een parttime buschauffeur door hem niet te laten deelnemen aan voorkeursroulering.

Oordeelnummer 2017-102
08-08-2017
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man werkte voor 32 uur en later voor 35 uur per week als buschauffeur bij Synthus Openbaar Vervoer B.V. Synthus plaatst al haar busdiensten in een systeem van roulering. Ook heeft Synthus een systeem van voorkeursroulering. Chauffeurs kunnen een voorkeur opgeven voor de diensten die zij willen rijden. Dit zijn vroeg/dag/gebroken diensten, alleen gebroken diensten, alleen late diensten, of een mixrooster. Synthus plaatst de chauffeurs die geen voorkeur opgeven in het mixrooster. De man gaf een voorkeur op voor vroeg/dag/gebroken diensten. Synthus wees het verzoek van de man af en plaatste hem in het mixrooster. De man voert aan dat Synthus hem discrimineerde op grond van arbeidsduur door zijn voorkeursverzoek af te wijzen omdat hij parttimer is. Synthus voert aan dat de reden voor afwijzing was dat de groep parttimers – waar de man ook toebehoort -  te klein was om hen te laten deelnemen aan de voorkeursroulering. Bij een andere verdeling van de groep parttimers en fulltimers, had zij mogelijk wel tegemoetkomen kunnen komen aan de voorkeur van de man. Daarom is Synthus van mening dat zij de man niet discrimineerde op grond van arbeidsduur.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de parttime chauffeurs bij Synthus niet kunnen deelnemen aan de voorkeursroulering en de meeste fulltime chauffeurs wel. De man kan hierdoor niet profiteren van de voordelen van de voorkeursroulering, namelijk meer rust en regelmaat bij het uitoefenen van zijn functie. Daarom is het College van oordeel dat Synthus onderscheid op grond van arbeidsduur maakte jegens de man. Maar onderscheid op grond van arbeidsduur is niet verboden als hiervoor een goede reden bestaat. Synthus stelt dat bij de invoering van de voorkeursroulering met de ondernemingsraad was afgesproken dat dit systeem niet mocht leiden tot structurele plus- of minuren bij de chauffeurs. Maar als zij chauffeurs met een verschillende arbeidsomvang in een voorkeursroulering plaatst, houdt zij chauffeurs over die zij moet betalen zonder hen te kunnen inzetten. Ook kunnen er ‘gaten’ in het rooster ontstaan, waarvoor zij uitzendkrachten moet inhuren. Het College stelt vast dat Synthus geen inzicht gaf in hoeveel plus- en minuren en ‘gaten’ er in het rooster zullen ontstaan als een parttimer deelneemt aan de voorkeursroulering. Ook stelt het College vast dat Synthus financieel-economische overwegingen aan haar beslissing ten grondslag legde. Financiële overwegingen kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden onderscheid rechtvaardigen. Synthus toonde niet aan dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden. Daarom is het College van oordeel dat Synthus geen goede redenen aandroeg voor het onderscheid en de man discrimineerde omdat hij parttimer is.

Oordeel

Synthus Openbaar Vervoer B.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van arbeidsduur gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: