Oordelen

Stichting Fioretti Teylingen maakt geen verboden onderscheid naar politieke gezindheid door een docent op een katholieke school, tevens raadslid voor Leefbaar Leiden, te schorsen vanwege zijn uitlatingen op Twitter. Geslaagd beroep op wettelijke uitzondering voor bijzonder onderwijs.

Oordeelnummer 2013-9
31-01-2013
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man werkte als docent Mens en Maatschappijvakken bij de VMBO afdeling van een school die onder het gezag valt van de Stichting Fioretti Teylingen. Het gaat om een katholieke/interconfessionele school. De man is daarnaast gemeenteraadslid voor

Leefbaar Leiden en PVV aanhanger. Hij heeft in de periode dat hij als docent werkte onder meer het volgende bericht op Twitter geplaatst: “De islam is geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid”. De Stichting heeft de man vanwege deze uitlatingen geschorst. De man stelt dat de Stichting hierdoor onderscheid op grond van politieke gezindheid heeft gemaakt.

Oordeel College

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat Stichting Fioretti Teylingen jegens de man geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van politieke gezindheid door hem te schorsen als docent.

Toelichting

Het College oordeelt dat de Stichting onderscheid op grond van politieke gezindheid heeft gemaakt. Het staat vast dat de man berichten op Twitter plaatst om uiting te geven aan zijn politieke overtuiging. Over de inhoud van de door de man geplaatste berichten overweegt het College dat soortgelijke bewoordingen eerder zijn gebruikt in het politieke debat. De Stichting doet een beroep op de wettelijke uitzondering op het verbod van onderscheid voor het bijzonder onderwijs. Scholen van bijzonder onderwijs mogen eisen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag, mits hierbij geen onderscheid wordt gemaakt op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Het College oordeelt dat de Stichting met succes een beroep kan doen op deze wettelijke uitzondering, omdat er geen sprake was van onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid nu er bijkomende omstandigheden waren. Deze hebben te maken met de omstandigheid dat respect een van de kernwaarden is van de school in combinatie met de woordkeuze van de man en het feit dat de man door plaatsing van zijn berichten op Twitter een breed publiek bereikte, waaronder ook leerlingen van de school.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: