Oordelen

Leverancier van dakkapellen Dakvenster.com B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om verkoopmedewerkers in de leeftijd tot circa 35 jaar.

Oordeelnummer 2013-82
02-07-2013
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord is een stichting die zich richt op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Zij vraagt het College om een oordeel over de vraag of Dakvenster.com B.V.verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door in een zondagskrant voor Alkmaar en omstreken een advertentie te plaatsen waarin dit bedrijf vraagt om verkoopmedewerkers in de leeftijd tot ca. 35 jaar.

Oordeel College

Het College oordeelt dat Dakvenster.com B.V. bij de aanbieding van een functie verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd door verkoopmedewerkers te werven in de leeftijd tot  circa 35 jaar.

Voorts handelt Dakvenster.com B.V. in strijd met artikel 9 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) door in een personeelsadvertentie een ongemotiveerde leeftijdsgrens te stellen.

Toelichting

Omdat Dakvenster.com B.V. in de advertentie verkoopmedewerkers werft in de leeftijd tot circa 35 jaar, maakt zij onderscheid op grond van leeftijd bij de werving en selectie. Dat is verboden, behalve als daar een goede reden voor is. Dakvenster.com B.V. beoogt met de leeftijdsindicatie tot circa 35 jaar het behouden van elan en sfeer binnen het bedrijf, een goede onderlinge samenwerking, en de wens om verkoopmedewerkers aan te trekken die kennis en ervaring hebben met nieuwe media. Dit zijn legitieme doelen, maar naar het oordeel van het College staan de genoemde doelen los van leeftijd. De aanname dat oudere werknemers niet zouden kunnen samenwerken met jongere medewerkers, aan het elan en de sfeer binnen het bedrijf niet in positieve zin zouden kunnen bijdragen en onvoldoende kennis zouden hebben van nieuwe media is niet onderbouwd en lijkt te zijn gebaseerd op vooroordelen.  Bovendien kunnen de wensen van verweerster ten aanzien van elan, sfeer, samenwerking met jongere medewerkers en kennis van nieuwe media als functie-eisen in de personeelsadvertentie worden opgenomen. Het stellen van een leeftijdsgrens van circa 35 jaar is daarom niet geschikt en niet noodzakelijk om deze doelen te bereiken. De WGBL vereist dat als een functie openlijk wordt aangeboden en daarin onderscheid op grond van leeftijd wordt gemaakt, de reden daarvan moet worden vermeld. Dakvenster.com B.V.  noemt in de vacature een leeftijdsgrens maar zegt niet waarom zij die grens stelt. Daarom handelt het bedrijf in strijd met de WGBL.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: