Oordelen

Groothandel in pneumatiek Metal Work Nederland B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om een technisch-commercieel medewerker bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar.

Oordeelnummer 2013-81
02-07-2013
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Stichting Art. 1 Gelderland-Midden is antidiscriminatievoorziening die zich richt op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Zij vraagt het College om een oordeel over de vraag of Metal Work Nederland B.V. verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door in dagblad de Gelderlander een advertentie te plaatsen waarin dit bedrijf vraagt om een technisch-commercieel medewerker bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar.

Oordeel College

Het College oordeelt dat Metal Work Nederland B.V. verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd door bij de aanbieding van de functie van technisch-commercieel medewerker een leeftijdseis te stellen.

Voorts handelt Metal Work Nederland B.V. in strijd met artikel 9 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) door in de personeelsadvertentie een ongemotiveerde leeftijdsgrens te stellen.

 

Toelichting

Omdat Metal Work Nederland B.V. in de advertentie technisch-commerciële medewerkers werft bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar, maakt zij onderscheid op grond van leeftijd bij de werving en selectie. Dat Metal Work Nederland B.V. slechts een voorkeur uitspreekt, betekent niet dat geen sprake is van onderscheid. Onderscheid op grond van leeftijd is niet toegestaan, behalve als daar een goede reden voor is. Verweerster heeft geen goede reden gegeven. Daarom is het onderscheid verboden. Als een functie openlijk wordt aangeboden en daarin onderscheid op grond van leeftijd wordt gemaakt, bepaalt de WGBL dat de reden daarvan moet worden vermeld. Metal Work Nederland B.V. noemt in de vacature een leeftijdsgrens maar zegt niet waarom zij die grens stelt. Daarom handelt het bedrijf in strijd met de WGBL.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: