Oordelen

Sociale werkvoorziening BIGA Groep B.V. maakt geen onderscheid op grond van geslacht door geen rok op te nemen in de bedrijfskleding.

Oordeelnummer 2013-78
01-07-2013
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

De werkgever voert bedrijfskleding in voor de afdeling die schoonmaakwerk verricht, bestaande uit een broek en een polo. Een schoonmaakster vraagt in een rok te mogen werken. De vrouw voelt zich meer vrouw en sterker in een rok en draagt daarom geen broeken. Zij heeft van de broek van de bedrijfskleding een rok gemaakt. Het werken in een rok wordt niet toegestaan omdat alleen de bedrijfskleding bestaande uit de broek en polo is toegestaan. Omdat de vrouw geen broek wil dragen heeft de werkgever haar op non-actief gesteld.

Oordeel College

Het College oordeelt dat BIGA Groep B.V. jegens de vrouw geen onderscheid maakt op grond van geslacht door het niet opnemen van een rok in de bedrijfskleding voor schoonmaakwerk.

Toelichting

Het College is niet bevoegd om in brede arbeidsrechtelijke zin de beslissing van het bedrijf te beoordelen om de vrouw op non-actief te stellen. Het College kan alleen beoordelen of het bedrijf met de eis dat de vrouw de bedrijfskleding draagt (verboden) onderscheid op grond van geslacht maakt. Het College overweegt dat een werkgever bedrijfskleding mag voorschrijven, als hij daarbij niet in strijd handelt met de gelijke behandelingswetgeving. De bedrijfskleding van het bedrijf bevat voor zowel mannen als vrouwen een broek; een kledingstuk dat voor beide geslachten een algemeen aanvaard kledingstuk is. Het komt voor dat werknemers liever een ander kledingstuk willen dragen dan de voorgeschreven bedrijfskleding of een bepaald kledingstuk willen dragen in aanvulling op de bedrijfskleding. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn en daarbij kunnen ook mogelijk door de gelijke behandelingswetgeving beschermde gronden in het geding zijn. In dit geval is niet komen vast te staan dat door het voorschrijven van bedrijfskleding vrouwen bijzonder worden getroffen nu de bedrijfskleding geen rok bevat. Dat de keuze om enkel een rok te dragen voor de vrouw een persoonlijke keuze is om haar vrouw-zijn te uiten en dat zij daarin wordt belemmerd doordat de bedrijfskleding geen rok bevat, brengt nog niet mee dat sprake is van indirect onderscheid op grond van geslacht. De werkgever maakt dan ook geen onderscheid op grond van geslacht door de vrouw te verplichten de bedrijfskleding te dragen.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: