Oordelen

De minister van Defensie, verantwoordelijk voor de Koninklijke Marechaussee, maakt jegens een militair verboden onderscheid op grond van leeftijd met zijn ontslagbeleid.

Oordeelnummer 2013-77
01-07-2013
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een militair, werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), wordt ontslagen nadat zij staande is gehouden op een snorfiets waarbij bleek dat zij te veel alcohol op had. Voor medewerkers van de KMar die zich schuldig maken aan het rijden onder invloed geldt een specifiek ontslagbeleid. De minister sluit aan bij de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, waarin voor een beginnende bestuurder een andere grens voor het aanbieden van een transactie geldt dan voor een ervaren bestuurder. Het gevolg is dat de minister een beginnende bestuurder bij een lager ademalcoholgehalte ontslaat dan een ervaren bestuurder. De militair is een beginnende bestuurder. Beginnende bestuurders zijn in overwegende mate jong, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Oordeel College

Het College oordeelt dat de minister van Defensie jegens de militair verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de beëindiging van het dienstverband.

 Toelichting

Zoals het College eerder heeft geoordeeld (oordeel 2012-200), levert het ontslagbeleid van de minister waarin verschil wordt gemaakt tussen ervaren en beginnende bestuurders indirect onderscheid op grond van leeftijd op. Dit onderscheid is verboden, tenzij hiervoor een goede reden is. De minister heeft een nieuw ontslagbeleid aangekondigd. In dit nieuwe beleid wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beginnende en ervaren bestuurders. Het gemaakte onderscheid bij het ontslag van deze militair is daarom niet noodzakelijk. Er is dus geen goede reden waardoor het onderscheid verboden is.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: