Oordelen

Creyf’s Uitzendbureau B.V. discrimineert slechthorende man bij de bemiddeling voor een baan.

Oordeelnummer 2013-75
27-06-2013
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man is slechthorend en solliciteert naar de functie van metaalbewerker bij de opdrachtgever van Creyf’s Uitzendbureau B.V.. De opdrachtgever zegt dat hij in de fabriek eerste aanspreekpunt van klanten moet zijn. Dit zou niet mogelijk zijn door het lawaai van de machines in combinatie met de slechthorendheid van de man. De man zegt dat hij heel goed kan liplezen. Ook heeft hij juist geen last van het lawaai. Het zou dus geen probleem zijn om met klanten te communiceren. De man voelt zich gediscrimineerd vanwege zijn slechthorendheid. Hij vindt dat hij geen kans heeft gehad om zich te bewijzen.

 Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Creyf’s Uitzendbureau B.V. jegens de man verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij de arbeidsbemiddeling.

 Toelichting

Het College stelt vast dat het uitzendbureau de opdrachtgever niet heeft gewezen op het feit dat discriminatie niet is toegestaan. Ook heeft het uitzendbureau niet geopperd dat de man een proefperiode zou kunnen aangaan om te laten zien dat communicatie geen problemen oplevert. Verder heeft het uitzendbureau niet met de opdrachtgever gesproken over de mogelijkheid om doeltreffende aanpassingen te verrichten om de man in staat te stellen om de functie uit te oefenen. Daarom oordeelt het College dat het uitzendbureau te kort is geschoten in zijn plicht om de man te beschermen tegen discriminatie door de opdrachtgever.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: