Oordelen

De Ruwenberg B.V. maakt verboden onderscheid op grond van geslacht bij de werving en selectie voor de functie van Assistent Manager.

Oordeelnummer 2013-63
21-05-2013
Geslacht
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een vrouw heeft gesolliciteerd naar de functie van Assistent Manager bij De Ruwenberg B.V., een conferentie- en opleidingscentrum. In de advertentietekst staat dat De Ruwenberg B.V. de voorkeur heeft voor een man. De vrouw wordt afgewezen voor de functie en meent dat zij is afgewezen omdat ze een vrouw is.

Oordeel College

Het College oordeelt dat De Ruwenberg B.V. verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de werving en selectie.

 Toelichting

Het College oordeelt dat het feit dat in de advertentie staat dat de voorkeur uitgaat naar een man kan doen vermoeden dat de vrouw vanwege haar geslacht is afgewezen voor de functie. Omdat er een vermoeden van onderscheid op grond van geslacht bestaat, moet De Ruwenberg B.V. bewijzen dat er geen direct onderscheid op grond van geslacht is gemaakt.

De Ruwenberg B.V stelt dat de vrouw is afgewezen vanwege haar gebrek aan ervaring in een vergelijkbare functie. Het College is van oordeel dat De Ruwenberg B.V niet heeft bewezen dat zij geen direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Ten eerste omdat in de advertentie alleen wordt gevraagd om ‘enige ervaring in de horeca’. Verder wordt bij de afwijzingsmail niet specifiek toegelicht welke ervaring vereist is en waarom de Ruwenberg B.V vindt dat de vrouw deze ervaring niet heeft. Tenslotte heeft De Ruwenberg B.V. op de zitting erkend dat zij opzoek was naar een man, vanwege de samenstellingstelling van het team.

Het College concludeert ook dat er geen wettelijke uitzonderingen op het verbod van direct onderscheid op grond van geslacht in deze situatie van toepassing zijn. De Ruwenberg B.V. heeft daarom verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: