Oordelen

Grand Cafe The Corner maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd en geslacht door in een personeelsadvertentie te vragen naar een vrouwelijke medewerker jonger dan 23 jaar.

Oordeelnummer 2013-56
03-05-2013
Leeftijd, Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een horecazaak plaatst op een landelijk vraag- en aanbodwebsite een personeelsadvertentie, waarin naar een leuke, spontane, vlotte en goed uitziende meid jonger dan 23 jaar wordt gevraagd voor de functie van horecamedewerker. Een antidiscriminatiebureau is van mening dat de horecazaak verboden onderscheid op grond van leeftijd en geslacht maakt door alleen naar vrouwen te vragen jonger dan 23 jaar.

 

Oordeel College

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat de horecazaak verboden onderscheid op grond van leeftijd en geslacht heeft gemaakt door voor de functie van horecamedewerker alleen vrouwen jonger dan 23 jaar te werven. Ook handelt de horecazaak in strijd met de wet door in de personeelsadvertentie een ongemotiveerde leeftijdseis te stellen.

 

Toelichting

Het College is van oordeel dat de horecazaak direct onderscheid op grond van leeftijd en geslacht heeft gemaakt door de functie uitsluitend aan vrouwen jonger dan 23 jaar aan te bieden. Het maken van onderscheid op grond van leeftijd en geslacht is niet in alle gevallen verboden. Zo is leeftijdsonderscheid bijvoorbeeld niet verboden als hiervoor een goede reden is (objectieve rechtvaardiging). Het maken van direct onderscheid op grond van geslacht is niet verboden als een wettelijke uitzonderingen van toepassing is. Deze uitzonderingen zien op het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen of in gevallen waarin de functie geslacht bepalend kan zijn. Het College heeft de horecazaak gevraagd waarom de functie alleen is opengesteld voor vrouwen jonger dan 23 jaar. De horecazaak heeft aangegeven dat het team bestaat uit twee vrouwen van respectievelijk 64 jaar en 44 jaar en een man van 46 jaar. Een jonge meid zou dan goed passen binnen het bedrijf. Het College oordeelt dat het onderscheid van jong en oud binnen een team op zich zelf geen goede reden is. Ook doet de horecazaak hiermee geen beroep op de door de wet genoemde wettelijke uitzonderingen voor wat betreft het gemaakte onderscheid naar geslacht. De horecazaak heeft dan ook verboden onderscheid op grond van leeftijd en geslacht gemaakt bij de aanbieding van een betrekking. Daarnaast heeft de horecazaak ook in strijd gehandeld met de wet door in de personeelsadvertentie de leeftijdseis van jonger dan 23 jaar niet te motiveren.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: