Oordelen

Calco Group B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een sollicitant af te wijzen omdat hij teveel werkervaring heeft.

Oordeelnummer 2013-55
02-05-2013
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van 31 jaar heeft gesolliciteerd naar de baan van MasterClass Professional bij Calco Group B.V. Het bedrijf heeft de man afgewezen. Op zijn vraag waarom hij is afgewezen heeft het bedrijf hem verteld dat hij drie jaar werkervaring heeft. Hierdoor voldoet hij niet aan de eis van het bedrijf van een maximale werkervaring van twee jaar. Ook heeft het bedrijf de man verteld dat hij voorkeur heeft voor een kandidaat met zo min mogelijk werkervaring. De man vindt dat het bedrijf tegenover hem verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd door hem af te wijzen voor de baan.

 

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Calco Group B.V. jegens de man verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de werving en selectie door hem af te wijzen voor de functie van MasterClass Professional.

 

Toelichting

Door gebruik te maken van een maximum werkervaringseis, worden mensen uitgesloten die meer werkervaring hebben. Dit zijn meestal de oudere kandidaten, omdat zij over het algemeen meer werkervaring hebben dan jongeren. Het bedrijf maakt dan ook indirect onderscheid op grond van leeftijd door gebruik te maken van een maximum werkervaringseis, dan wel door voorkeur te hebben voor een kandidaat met zo min mogelijk werkervaring. Maar indirect onderscheid op grond van leeftijd is niet verboden als het bedrijf een goede reden hiervoor heeft. Het bedrijf heeft als reden voor het onderscheid gegeven dat hij wil voorkomen dat een kandidaat, die na een arbeidsintensief selectieproces is uitgekozen, de baan weigert omdat hij het salaris te laag vindt. Volgens het bedrijf is de kans hierop groter als een kandidaat meer werkervaring heeft. Zijn laatstgenoten salaris is dan waarschijnlijk hoger dan het salaris dat het bedrijf kan bieden. Het College is van oordeel dat het bedrijf hiermee geen rechtvaardiging heeft gegeven voor het leeftijdsonderscheid. Er zijn immers andere manieren denkbaar om te voorkomen dat een uitgekozen kandidaat de baan weigert. Bijvoorbeeld door in de advertentietekst duidelijk te maken wat de hoogte van het (maximum)salaris is en dat hierop geen uitzondering wordt gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: