Oordelen

Media Markt The Corner B.V., een elektronicawarenhuis, heeft verboden onderscheid op grond van godsdienst gemaakt door tegenover een promotiemedewerkster bezwaar te maken tegen het dragen van een hoofddoek.

Oordeelnummer 2013-53
26-04-2013
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een promotiemedewerkster die een hoofddoek draagt, is door een promotiebedrijf voor één dag ingezet bij het elektronicawarenhuis om demonstratiewerk te verrichten. De verkoopleider van dit warenhuis heeft zijn bezwaar geuit tegen het dragen van een hoofddoek, waarbij hij heeft verwezen naar het kledingreglement.  Dat kledingreglement verbiedt onder andere het dragen van religieuze attributen op de werkvloer. De medewerkster heeft hierop haar werk met hoofddoek verder voortgezet.

 

Oordeel College

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat Media Markt The Corner B.V. jegens de promotiemedewerkster verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door bezwaar te maken tegen het dragen van een hoofddoek.

 

Toelichting

Met het maken van bezwaar tegen het dragen van een hoofddoek, onder verwijzing naar het kledingreglement dat religieuze attributen op de werkvloer verbiedt, heeft het elektronicawarenhuis direct onderscheid gemaakt op grond van godsdienst bij het aanbieden van een locatie voor promotiewerk. Door het aanmerken van de hoofddoek als een religieus attribuut is immers sprake van een expliciete rechtstreekse verwijzing naar godsdienst. Bovendien heeft het elektronicawarenhuis verklaard dat een hoofddoek niet neutraal is omdat hieruit een bepaalde geloofsovertuiging blijkt. Direct onderscheid is verboden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Hiervan is niet  gebleken. De promotiemedewerkster heeft het College ook een oordeel gevraagd over het handelen van het promotiebedrijf. Het College heeft in die zaak een oordeel gegeven met nummer 2013-54.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: