Oordelen

Stichting Sint Franciscus Gasthuis heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit door geen arbeidsverhouding aan te gaan met een student die afkomstig is van buiten de EU/EER-zone.

Oordeelnummer 2013-49
23-04-2013
Nationaliteit
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een student die afkomstig is uit Suriname, is afgewezen voor een baan als afdelingsassistent bij een ziekenhuis. Stichting RADAR, een antidiscriminatievoorziening, vraagt het College om een oordeel over de vraag of het ziekenhuis verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van nationaliteit door de student af te wijzen omdat hij afkomstig is van buiten de EU/EER-zone.

 

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat

Stichting Sint Franciscus Gasthuis verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van nationaliteit door geen arbeidsverhouding aan te gaan met een student die afkomstig is van buiten de EU/EER-zone.

 

Toelichting

Het ziekenhuis wilde de student in dienst nemen. Maar na het arbeidsvoorwaardengesprek heeft het ziekenhuis de student toch afgewezen. Het ziekenhuis ging er namelijk, op grond van informatie die het UWV had gegeven, vanuit dat hij voor deze student een tewerkstellingsvergunning had moeten aanvragen. Die informatie bleek niet juist te zijn; werkstudenten van buiten de EU/EER-zone mogen tien uur per week zonder vergunning werken. Het College stelt vast dat de afwijzing direct samenhangt met het feit dat de student afkomstig is van buiten de EU/EER-zone. Daarom heeft het ziekenhuis bij de afwijzing direct onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit. Dat het ziekenhuis de afwijzingsbeslissing genomen had op grond van foute informatie, komt voor zijn rekening. De wettelijke uitzonderingen op het verbod van onderscheid zijn niet van toepassing. Daarom heeft het ziekenhuis verboden onderscheid gemaakt door met de student geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: