Oordelen

Kledingwinkel Arpi Dordrecht B.V. (h.o.d.n. Esprit) heeft verboden onderscheid naar leeftijd gemaakt door een vrouw van 25 jaar af te wijzen voor de functie van verkoper omdat zij te oud zou zijn.

Oordeelnummer 2013-39
28-03-2013
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw van 25 jaar heeft gesolliciteerd bij een kledingzaak, Esprit, naar de functie van verkoper. In een voicemailbericht is de vrouw afgewezen. In het voicemailbericht is als reden gegeven: ‘voor een weekendkracht ben je echt te oud en dus te duur voor ons. Wij zijn op zoek naar iemand onder 23”.

Oordeel College

Het College oordeelt dat Arpi Dordrecht B.V. (h.o.d.n. Esprit) jegens de vrouw verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de afwijzing voor de functie verkoper.

Toelichting

De vrouw heeft de uitwerking van het voicemailbericht overgelegd. De inhoud daarvan is door het bedrijf niet ontkend. Gelet daarop stelt het College vast dat leeftijd (mede) een rol heeft gespeeld bij de afwijzing. Het bedrijf heeft gezegd dat zij iemand jonger dan 23 jaar wilde om de loonkosten te drukken. Het College oordeelt dat de wettelijke uitzondering op het verbod van leeftijdsonderscheid in verband met de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdsgroepen, in dit geval jongeren, niet van toepassing is. Ook kan het maken van onderscheid op grond van leeftijd in zijn algemeenheid niet worden gerechtvaardigd uitsluitend op grond van budgettaire overwegingen. Verder meende het bedrijf dat het personeel een goede afspiegeling moet zijn van de klantengroep en de maatschappij om de doelgroep beter te kunnen bereiken. Het College oordeelt dat het bedrijf hiermee voorbij gaat aan de kwaliteiten van een kandidaat die los staan van de leeftijd. Het College oordeelt dan ook dat dit geen goede redenen zijn voor het gemaakte onderscheid. Daarom is sprake van een verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: