Oordelen

Heijmans N.V., een vastgoedonderneming, heeft verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt door een man met de Roemeense nationaliteit de toegang tot een bouwplaats te weigeren.

Oordeelnummer 2013-37
21-03-2013
Nationaliteit
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een man zou als zelfstandige op een bouwplaats van Heijmans N.V. komen werken. De man, die de Roemeense nationaliteit heeft, heeft ter legitimatie een verblijfsvergunning getoond waarop staat dat een tewerkstellingsvergunning niet is vereist. De onderneming heeft de man de toegang tot de bouwplaats geweigerd, omdat hij geen tewerkstellingsvergunning kon laten zien. De onderneming voert een beleid dat Roemenen, Bulgaren en vreemdelingen van buiten de EU alleen een bouwplaats mogen betreden als zij een tewerkstellingsvergunning kunnen laten zien die aan hun werkgever is afgegeven. Hiermee wil de onderneming financiële risico’s beperken in verband met illegale arbeid.  

Oordeel College

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat Heijmans N.V. verboden onderscheid op grond van nationaliteit heeft gemaakt door een man met de Roemeense nationaliteit de toegang tot een bouwplaats te weigeren.

Toelichting

De onderneming heeft indirect onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt door de man de toegang tot een bouwplaats te weigeren omdat hij geen tewerkstellingsvergunning had. Dit onderscheid is niet gerechtvaardigd omdat de onderneming met haar beleid ook een groep arbeidskrachten uitsluit voor wie geen tewerkstellingsvergunning nodig is, zoals de man, en waarvoor de onderneming dus geen financieel risico loopt. Immers, de man heeft een verblijfsvergunning voor verblijf bij zijn Nederlandse echtgenote die hem in staat stelt om zowel als zelfstandige als werknemer te werken zonder dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Heijmans N.V. heeft niet duidelijk gemaakt waarom de onderneming de groep die zij wil uitsluiten zo ruim formuleert. Omdat de onderneming niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij haar doel niet kan bereiken met een minder ruime formulering, is het door de onderneming gehanteerde middel niet noodzakelijk. De onderneming heeft dan ook verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: