Oordelen

Stichting Voor Christelijk Onderwijs maakt geen verboden onderscheid op grond van godsdienst door kerkelijk meelevend zijn als functie-eis te stellen.

Oordeelnummer 2013-36
19-03-2013
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw heeft bij Stichting Voor Christelijk Onderwijs gesolliciteerd naar de functie van combinatiefunctionaris bij een christelijke basisschool. De combinatiefunctionaris geeft gymles en organiseert naschoolse activiteiten. Die vinden voor een groot deel plaats bij andere basisscholen en bij instellingen van de gemeente. Het gaat om een functie die de gemeente Harderwijk voor een bepaalde tijd als pilotproject financiert. De combinatiefunctionaris treedt in dienst van de stichting. De vrouw wordt voor deze functie afgewezen omdat zij niet meelevend betrokken is bij een kerkelijke gemeente. Zij zegt dat de stichting daarmee verboden onderscheid heeft gemaakt. Volgens haar is de functie-eis niet nodig, omdat activiteiten ook plaatsvinden op scholen met een niet-christelijke grondslag en op plaatsen die niets met onderwijs van doen hebben.

 

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Stichting Voor Christelijk Onderwijs jegens de vrouw geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst bij de werving en selectie.

 

Toelichting

Het staat vast dat de vrouw is afgewezen omdat zij niet meelevend betrokken is bij een kerkelijke gemeente. Daarmee heeft de stichting jegens de vrouw onderscheid gemaakt op grond van godsdienst. In de wet staat dat scholen voor bijzonder onderwijs onder omstandigheden wel onderscheid mogen maken. De stichting doet een beroep op die uitzondering en zegt dat de eisen die zij bij de benoeming stelt, nodig zijn om de christelijke grondslag van de school te bewaken. Het College bekijkt hoe het benoemingsbeleid is vastgelegd en bekijkt of het beleid consistent wordt uitgevoerd. De school kan dat aantonen. De combinatiefunctionaris werkt ook als leerkracht die op de christelijke basisschool zelfstandig functioneert en les geeft op basis van de grondslag. Daarnaast bestaat de reële kans dat de combinatiefunctionaris bij beëindiging van het pilotproject als leerkracht volledig bij de stichting komt te werken. De functie-eis is daarom nodig voor de verwezenlijking van de grondslag. Tenslotte leidt de functie-eis niet tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De stichting kan daarom een beroep doen op de wettelijke uitzondering. Daarom is het onderscheid op grond van godsdienst niet verboden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: