Oordelen

Cat Palace vraagt in een personeelsadvertentie voor een productiemedewerker alleen reacties van mensen zonder uitkering en maakt daarmee verboden onderscheid op grond van ras en handicap/chronische ziekte.

Oordeelnummer 2013-33
15-03-2013
lees verder

Samenvatting

Situatie

Tree Trade Center B.V. heeft in een plaatselijke krant een personeelsadvertentie gezet, waarin zij zoekt naar een jonge productiemedewerker in de leeftijd van 18-22 jaar. Ook heeft het bedrijf uitsluitend om reacties gevraagd van mensen zonder uitkering. Een antidiscriminatiebureau is van mening dat het bedrijf verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door alleen naar jonge mensen te vragen in de leeftijd van 18-22 jaar. Verder is het antidiscriminatiebureau van mening dat het bedrijf verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte, ras en (jegens alleenstaande moeders) geslacht in samenhang met burgerlijke staat, heeft gemaakt door alleen om reacties te vragen van mensen zonder uitkering.

 

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Tree Trade Center B.V. verboden onderscheid op grond van leeftijd, handicap of chronische ziekte en ras heeft gemaakt bij de aanbieding van een betrekking. Niet gebleken is dat Tree Trade Center B.V. onderscheid op grond van geslacht, in samenhang met burgerlijke staat , heeft gemaakt bij de aanbieding van een betrekking.

 

Toelichting

Door te vragen naar een medewerker in de leeftijd van 18-22 jaar heeft het bedrijf direct onderscheid op grond van leeftijd. Dit is niet verboden als de werkgever hiervoor een goede reden heeft. De werkgever heeft onder meer als reden gegeven dat de functie te zwaar is voor medewerkers van jonger dan 18 jaar en ouder dan 22 jaar. Maar de werkgever heeft niet uitgelegd waarom dit zo is. Daarom is het College van oordeel dat de werkgever geen goede reden heeft gegeven en dus verboden direct onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt. Door het uitsluiten van mensen met een uitkering van de functie heeft het bedrijf geen direct onderscheid gemaakt. Er wordt namelijk niet rechtstreeks verwezen naar een discriminatiegrond. Wel worden hierdoor mensen die als gevolg van een handicap of chronische ziekte arbeidsongeschikt zijn geworden en hiervoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, bijzonder getroffen. Voor deze mensen is het vanwege hun handicap of chronische ziekte niet mogelijk te voldoen aan de eis dat zij geen uitkering mogen hebben. Het bedrijf  heeft dan ook indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt. Het bedrijf heeft hiervoor geen goede reden gegeven. Daarom oordeelt het College dat het bedrijf  verboden indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt. Ook is het College van oordeel dat het bedrijf indirect onderscheid op grond van ras heeft gemaakt door de eis te stellen dat sollicitanten geen uitkering mogen hebben. Het is weliswaar niet zo dat het voor mensen vanwege hun afkomst niet mogelijk is om te voldoen aan de eis dat zij geen uitkering mogen hebben. Maar dit neemt niet weg dat op grond van cijfermatige gegevens zou kunnen blijken dat indirect onderscheid wordt gemaakt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat verhoudingsgewijs tweeënhalf maal zoveel personen van niet-Nederlandse afkomst een uitkering hebben als personen van Nederlandse afkomst. Personen van niet-Nederlandse  afkomst worden dus bijzonder getroffen door de weigering de functie aan te bieden aan personen met een uitkering. Het bedrijf heeft dus indirect onderscheid op grond van ras gemaakt. Het bedrijf heeft hier geen goede reden voor gegeven. Daarom oordeelt het College dat het bedrijf verboden indirect onderscheid op grond van ras heeft gemaakt. Daarnaast is het College van oordeel dat het bedrijf geen indirect onderscheid grond van geslacht in samenhang met burgerlijke staat ten aanzien van alleenstaande moeders heeft gemaakt. Het College overweegt dat alleenstaande moeders niet als gevolg van hun alleenstaande-moederschap een uitkering hebben. Daarom worden zij in dit opzicht niet  bijzonder getroffen. Dit neemt niet weg dat op grond van cijfermatige gegevens zou kunnen blijken dat indirect onderscheid wordt gemaakt. Het antidiscriminatiebureau heeft zulke cijfers niet verstrekt. Het antidiscriminatiebureau heeft ook geen andere gegevens verstrekt die indirect onderscheid grond van geslacht, in samenhang met burgerlijke staat, kunnen doen vermoeden. Daarom heeft het College geoordeeld dat niet gebleken is van indirect onderscheid op grond van geslacht in samenhang met burgerlijke staat.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: