Oordelen

Eindoordeel (zie 2010-149). Minister van Defensie maakt geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door het dienstverband van een militair met diabetes te beëindigen. Beroep op de uitzondering voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid slaagt.

Oordeelnummer 2013-19
21-02-2013
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een militair is vanwege zijn diabetes door de militaire geneeskundige dienst, ook na herhaald geneeskundig onderzoek,  dienstongeschikt verklaard. Het ministerie van Defensie heeft de militair vervolgens eervol ontslagen.De militair voert aan dat hij zijn functie als marinier kan blijven uitoefenen zonder dat sprake is van onaanvaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Hij kan de insuline die hij nodig heeft zowel bij extreme hitte als extreme kou goed verpakt meenemen. Volgens de minister van Defensie leidt het inzetten van de militair als marinier wel tot onaanvaardbare risico’s voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van zijn gevechtseenheid. Er bestaat volgens de minister een groot risico dat de insuline van de militair in een gevechtssituatie verloren gaat of moet worden achtergelaten. Het is niet mogelijk om de militair in dat geval van nieuwe insuline te voorzien.

Oordeel College:

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat de minister van Defensie jegens de militair geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt bij het besluit hem eervol te ontslaan.

Toelichting:

De minister van Defensie doet een beroep op de uitzondering voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Het College oordeelt dat verweerder voldoende heeft onderbouwd dat de door verzoeker voorgestelde doeltreffende aanpassing niet, of niet altijd, toereikend is, gelet op de risicovolle situaties waarin militairen van het Korps Mariniers terecht kunnen komen. Er zijn volgens het College dan ook geen doeltreffende aanpassingen mogelijk om de door de minister aangevoerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s weg te nemen. Het College concludeert dat het beroep op de uitzondering voor de  bescherming van de veiligheid en de gezondheid slaagt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: