Oordelen

Niet is gebleken dat Bios Personenvervoer B.V. onderscheid maakt op grond van burgerlijke staat jegens een getrouwde vrouw bij het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Oordeelnummer 2013-18
21-02-2013
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een vrouw werkt als chauffeur bij Bios Personenvervoer B.V. Zij woont eerst ongehuwd samen met een collega die op dezelfde vestiging werkt. Later trouwen ze. Haar arbeidsovereenkomst loopt af en de werkgever verlengt die niet. De manager zegt dat er later mogelijk wel weer werk voor haar is. De vrouw neemt hierover contact op met de werkgever. De manager zegt dan dat de vrouw niet kan terugkomen omdat zij getrouwd is met een collega. Het vervoersbedrijf voert een zogenoemd familiebeleid. Dat houdt in dat Bios geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met familieleden van werknemers als zij op dezelfde vestiging komen te werken. Onder familie verstaat Bios: eerstelijns familieleden en ongehuwd en gehuwd samenwonende partners. 

Oordeel College

Niet is gebleken dat Bios Personenvervoer B.V. jegens de vrouw onderscheid heeft gemaakt op grond van burgerlijke staat door met haar geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Toelichting

Bios mag geen onderscheid maken op grond van burgerlijke staat bij het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst. Onder burgerlijke staat valt de gehuwde of ongehuwde staat van een persoon. De manager zegt tegen de vrouw dat het vervoersbedrijf geen arbeidsovereenkomst met haar aangaat omdat zij getrouwd is. Gelet op de omstandigheden waaronder de mededeling is gedaan, is dat echter geen feit dat een vermoeden van onderscheid op grond van burgerlijke staat kan vestigen. Dat heeft te maken met het familiebeleid van Bios. Het is aannemelijk dat niet het feit dat de vrouw getrouwd is de afwijzingsreden is geweest, maar het feit dat zij familielid is van een collega. Ook als ze ongehuwd zou hebben samengewoond, zou het vervoersbedrijf geen nieuwe arbeidsovereenkomst met haar zijn aangegaan. Het College vindt in het familiebeleid van Bios geen aanknopingspunten dat hiermee direct dan wel indirect onderscheid naar burgerlijke staat wordt gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: